Välkommen till en Introduktionsdag i Trager Approach och Mentastics söndag 2 oktober 2016.

Kursledare Åsa Lundell och Birgitta Hultqvist, diplomerade Tragerterapeuter.

http://www.trager.se/introduktionskurs