Vad är Trager?

FonsterLjus

Vad är Trager?

En Tragersession varar ca 2 timmar. Du ligger på en mjuk brits i ett varmt rum med filt över dig. Du behåller underkläder på men kan också vara mer påklädd. Tragerterapeuten arbetar i ett meditativt tillstånd för att öka sin närvaro i stunden. Detta gör att terapeuten kan få en djupare kontakt med dig och att sessionen blir effektivare. Du blir vidrörd på ett varsamt och vaggande sätt med mjuka stretchrörelser, det unika med Trager. Tragersessionen påminner dig om hur det kan kännas när livet är lätt. Mellan sessionerna kan du själv utföra enkla Mentasticsrörelser vilket återskapar upplevelsen ifrån sessionen. Till Svenska Tragerföreningens hemsida. 

7_trager-logo-slogan_max_35

Vem var Milton Trager?

Trager har fått sitt namn efter upphovsmannen M.D. Milton Trager, USA (1908-1997). Han ägnade hela sitt vuxna liv åt att utforska hur varsam beröring påverkar kroppen och nervsystemet. I början kallade han det han gjorde för Psykofysisk Integrering. Hans sätt att beröra gjorde klienterna medvetna om hur tätt sammanlänkade kropp och psyke egentligen är. Trager Institutets logga betyder ”Det Dansande Molnet” och är målat av Tai Chi mästare Chungliang Al Huang.

Discover the TRAGER Approach in five minutes